استانداردها و آزمونهای کنترل کیفیت

ایزو
  • شرکت خورشید طلایی دارای نشان ملی استاندارد ایران، گواهی  ایزو9001  و  تاییدیه‌وزار‌ت‌جهاد‌کشاورزی است.
  •  

برای حصول اطمینان از کیفیت لوله های پلی اتیلن خورشید طلایی، محصولات ما آزمونهای زیر را پشت سر می گذارند:

1.فشار هیدرواستاتیکی : فشار هیدرو استاتیک فشار محاسبه شده ای است که در زمان معین به منظور بررسی استحکام محصول به لوله وارد می شود و در این آزمون نمونه به مدت 165 ساعت در دمای 80 درجه سانتی گراد تحت فشار قرار می گیرد که بعد از این مدت نباید در آن هیچ گونه ترک ، ترکیدگی ، بادکردگی ، تورم موضعی ، نشتی و ترک مویی یا هر گونه نقصی بوجود آید

2.آزمون OIT  : در این آزمون یک مقدار خیلی کم از ماده داخل دستگاه گذاشته شده و دستگاه با سرعت مشخصی نمونه را گرم می کند بدین ترتیب منحنی انرژی بر حسب دما رسم می گردد و زمان تخریب نمونه در دمای 200 درجه سانتی گراد باید بالاتر از 20 دقیقه باشد.

3.درصد دوده در لوله :  اندازه گیری دوده با استفاده از روش پیرولیز و دستگاه کوره انجام می گیرد. درصد مجاز کربن در لوله پلی اتیلن 0.25±2.25 درصد وزنی بوده و بایستی به طور یکنواخت در سراسر آن توزیع شده باشد. در مناطقی که تجمع کربن بیشتر از حد مجاز باشد استحکام لوله در برابر اشعه ماورا بنفش کاهش خواهد یافت.

4.نرخ جریان مذاب : این آزمون به وسیله دستگاه MFR در دمای 190 درجه انجام میشود و محدوده استاندارد آن بین 0.15 الی 0.7 می باشد.

5.ابعاد (ضخامت، قطر، دو پهنی)  : قطر خارجی را با استفاده از سیرکومتر و ضخامت جداره و دوپهنی را با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه گیری میکنند.

6.چگالی :  دانسیته مواد اولیه خریداری شده و نیز دانسیته محصول به روش شناور سازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین می گردد .

7.پراکنش دوده (میکروسکوپ) : در این آزمون با تهیه فیلم های نازک از مواد و بررسی توسط میکروسکوپ درجه پراکنش مشخص میشود.

8.کشش : برای انجام این آزمون ابتدا از لوله مورد نظر دمبلی با ابعاد استاندارد تهیه شده و بعد نمونه بین دوتا فک دستگاه گذاشته شده و با سرعت ثابتی شروع به کشیده شدن می کند و همزمان نیروی مورد نظر و جابجایی به صورت نمودار ثبت می گردد و در نتیجه با محاسبه تنش و کرنش ، شکننده یا چقرمه بودن لوله مشخص می گردد.

9.برگشت حرارتی : نمونه مورد آزمون را در دمای 110  درجه به مدت مشخص با توجه به ضخامت جداره لوله قرار داده ، کاهش طول نمونه پس از سرد شدن نسبت به طول اولیه محاسبه می گردد و این عدد باید از % 3 کمتر باشد.

10.وضع ظاهری : سطح داخلی و بیرونی لوله ها باید صاف و فاقد شیارهای با لبه تیز باشد. رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت بوده و فاقد بوی نامطبوع باشد.

لازم به ذکر است که آزمایشگاه این شرکت مجهز به دستگاه های MFR و OIT و Tensile و تست هیدرواستاتیک و کوره حرارتی و میکروسکوپ و ترازوی دیجیتال بوده و با استفاده از دانش فنی کارکنان این بخش، بر کیفیت محصولات نظارت دایم صورت می گیرد.