محصولات

 کاتالوگ شرکت پلی اتیلن خورشید طلایی

جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن خورشید طلایی به شرح زیر است: